MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

Halka

Telefón: 5443 34 97, 0903 059 223
E-mail: hlezovicova@milosrdni.sk
Politická príslušnosť: KDH
Volebný obvod: 3
Komisie: KOSO, KOKU
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 3
Ulice: Alžbetínska, Baštová, Bezručova, Biela, Dobrovičova, Dunajská, Fajnorovo nábrežie, Farská, Františkánska, Františkánske nám., Gajova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Hlavné nám., Hviezdoslavovo nám., Jesenského, Kapitulská, Klariská, Klobučnícka, Komenského nám., Kostolná, Kúpeľná, Laurinská, Lodná, Medená, Michalská, Mostová, Múzejná, Na vŕšku, Námestie Eugena Suchoňa, Námestie Ľudovíta Štúra, Nedbalova, Palackého, Panská, Paulínyho, Podjazd, Prepoštská, Prešernova, Primaciálne nám., Radničná, Rázusovo nábr., Riečna, Rigeleho, Rudnayovo nám., Rybárska brána, Rybné nám., Sedlárska, Schody pri starej vodárni, Sienkiewiczova, Strakova, Šafárikovo nám., Štúrova, Tallerova, Tobrucká, Uršulínska, Úzka, Vajanského nábrežie, Ventúrska, Zámočnícka, Zelená