Nahlásené výtlky - Rok 2019

Rok 2019

p.č. Ulica   Podnet zo dňa Zdroj nahlásenia 
1 Schillerova 4.2.2019 web
2 Dobšinského 4.2.2019 vlastné zistenie 
3 Révova 5.2.2019 vlastné zistenie 
4 Pod Vinicami 5.2.2019 vlastné zistenie 
5 Lipová  5.2.2019 vlastné zistenie 
6 Hrebendova  5.2.2019 vlastné zistenie 
7 Novosvetská  5.2.2019 vlastné zistenie 
8 Boženy Němcovej 7.2.2019 web
9 Žižkova  14.2.2019 web
10 Podhorského 18.2.2019 web
11 Javorínska  20.2.2019 web
12 Krátka 21.2.2019 web
13 Hummelova  27.2.2019 web
14 Laučekova 4.3.2019 web
15 Slávičie údolie  4.3.2019 web
16 Jaseňova  4.3.2019 web
17 Kubániho  4.3.2019 web
18 Korabinského 4.3.2019 web
19 Belopotockého  5.3.2019 web
20 Križkova 5 5.3.2019 web


Rok 2015