Nahlásené výtlky - Rok 2019

Rok 2019

p.č. Ulica   Podnet zo dňa Zdroj nahlásenia 
1 Révova 5.2.2019 vlastné zistenie 
2 Lipová  5.2.2019 vlastné zistenie 
3 Krčméryho 8.3.2019 vlastné zistenie 
4 Gorazdova 8.3.2019 vlastné zistenie
5 Bernolákova 11.3.2019 web
6 Klemensova  29.3.2019 web
7 Gunduličova  3.4.2019 web
8 Čmelovec 10.4.2019 vlastné zistenie 
9 Stará Vinárska  10.4.2019 web
10 Ľubinská 10.4.2019 vlastné zistenie 
11 Sokolská  29.4.2019 vlastné zistenie 
12 Čapkova 29.4.2019 vlastné zistenie 
13 Malinová  29.4.2019 web
14 Lazaretská  14.5.2019 vlastné zistenie 
15 Zrínskeho 14.5.2019 web
16 V Záhradách  15.5.2019 vlastné zistenie 
17 Tvarožkova  15.5.2019 vlastné zistenie 
18 Kuzmányho 15.5.2019 web
19 Gondova  20.5.2019 web
20 Na Brezinách  28.5.2019 vlastné zistenie 
21 Radvanská  3.6.2019 web
22 Na Hrebienku  18.6.2019 web
23 Žižkova  18.6.2019 web
24 Konventná 25.6.2019 web
25 Donovalova 15.7.2019 web
26 Sasinkova 22.7.2019 web
27 Krčméryho 23.7.2019 web
28 Langsfledova  23.7.2019 web

 


Rok 2015