Nahlásené výtlky - Rok 2019

Rok 2019

p.č. Ulica   Podnet zo dňa Zdroj nahlásenia 
1 Schillerova 4.2.2019 web
2 Dobšinského 4.2.2019 vlastné zistenie 
3 Révova 5.2.2019 vlastné zistenie 
4 Pod Vinicami 5.2.2019 vlastné zistenie 
5 Lipová  5.2.2019 vlastné zistenie 
6 Hrebendova  5.2.2019 vlastné zistenie 
7 Novosvetská  5.2.2019 vlastné zistenie 


Rok 2015