Nahlásené výtlky - Rok 2019

Rok 2019

p.č. Ulica   Podnet zo dňa Zdroj nahlásenia 
1 Révova 5.2.2019 vlastné zistenie 
2 Lipová  5.2.2019 vlastné zistenie 
3 Javorínska  20.2.2019 web
4 Krátka 21.2.2019 web
5 Korabinského 4.3.2019 web
6 Krčméryho 8.3.2019 vlastné zistenie 
7 Gorazdova 8.3.2019 vlastné zistenie
8 Bernolákova 11.3.2019 web
9 Drotárska  11.3.2019 web
10 Záhrebská  22.3.2019 web
11 Stará Vinárska  28.3.2019 web
12 Klemensova  29.3.2019 web
13 Gunduličova  3.4.2019 web
14 Čmelovec 10.4.2019 vlastné zistenie 
15 Ľubinská 10.4.2019 vlastné zistenie 
16 Dankovského  25.4.2019 vlastné zistenie 
17 Sokolská  29.4.2019 vlastné zistenie 
18 Čapkova 29.4.2019 vlastné zistenie 
19 Malinová  29.4.2019 web
20 Bohúňová 14.5.2019 vlastné zistenie 
21 Lazaretská  14.5.2019 vlastné zistenie 
22 Zrínskeho 14.5.2019 web
23 V Záhradách  15.5.2019 vlastné zistenie 
24 Tvarožkova  15.5.2019 vlastné zistenie 
25 Kuzmányho 15.5.2019 web
26 Gondova  20.5.2019 web
27 Benediktiho 28.5.2019 web
28 Na Brezinách  28.5.2019 vlastné zistenie 
29 Radvanská  3.6.2019 web
30 Strelecká  3.6.2019 web
31 Smetanova  3.6.2019 web
32 Murgašova1 17.6.2019 web
33 Na Hrebienku  18.6.2019 web
34 Žižkova  18.6.2019 web
35 Konventná 25.6.2019 web


Rok 2015