Nahlásené výtlky - Rok 2019

Rok 2019

p.č. Ulica   Podnet zo dňa Zdroj nahlásenia 
1 Schillerova 4.2.2019 web
2 Dobšinského 4.2.2019 vlastné zistenie 
3 Révova 5.2.2019 vlastné zistenie 
4 Pod Vinicami 5.2.2019 vlastné zistenie 
5 Lipová  5.2.2019 vlastné zistenie 
6 Hrebendova  5.2.2019 vlastné zistenie 
7 Novosvetská  5.2.2019 vlastné zistenie 
8 Boženy Němcovej 7.2.2019 web
9 Žižkova  14.2.2019 web
10 Podhorského 18.2.2019 web
11 Javorínska  20.2.2019 web
12 Krátka 21.2.2019 web
13 Hummelova  27.2.2019 web
14 Laučekova 4.3.2019 web
15 Slávičie údolie  4.3.2019 web
16 Jaseňova  4.3.2019 web
17 Kubániho  4.3.2019 web
18 Korabinského 4.3.2019 web
19 Belopotockého  5.3.2019 web
20 Križkova 5 5.3.2019 web
21 Zochova 18 7.3.2019 web
22 Šulekova  7.3.2019 web
23 Jakubovo nám. 7.3.2019 web
24 Krčméryho 8.3.2019 vlastné zistenie 
25 Gorazdova 8.3.2019 vlastné zistenie
26 Bernolákova 11.3.2019 web
27 Kolárska  11.3.2019 web
28 Drotárska  11.3.2019 web
29 Kuzmányho 14.3.2019 web
30 Železničiarska  15.3.2019 web
31 Gajova 18.3.2019 web
32 Holubyho 21.3.2019 web
33 Mišíkova  21.3.2019 vlastné zistenie
34 Holekova  21.3.2019 vlastné zistenie 
35 Vlčkova  21.3.2019 vlastné zistenie 
36 Lermontovova 21.3.2019 vlastné zistenie 


Rok 2015