Nahlásené výtlky - Rok 2019

Rok 2019

Ulica   Podnet zo dňa Zdroj nahlásenia 
Gunduličova  3.4.2019 web
Stará Vinárska  10.4.2019 web
Ľubinská 10.4.2019 vlastné zistenie 
V Záhradách  15.5.2019 vlastné zistenie 
Tvarožkova  15.5.2019 vlastné zistenie 
Kuzmányho 15.5.2019 web
Gondova  20.5.2019 web
Na Brezinách  28.5.2019 vlastné zistenie 
Radvanská  3.6.2019 web
Žižkova  18.6.2019 web
Konventná 25.6.2019 web
Donovalova 15.7.2019 web
Sasinkova 22.7.2019 web
Langsfledova  23.7.2019 web
Piláriková  30.7.2019 web
Vlčkova 6.8.2019 web
Cukrová  25.9.2019 web
Boženy Němcovej 6.12.2019 web
Leškova 11.12.2019 web
Lazaretská 13,17 5.1.2020 web


Rok 2015