Nález evidenčnej známky psa

Doručiť túto známku osobne na miestny úrad, prípadne poslať poštou na Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto.