Nález psa

Telefonicky, prípadne osobne oznámiť túto udalosť na miestny úrad, alebo poštou oznámiť nález a uviesť v ňom adresu, telefonický kontakt, číslo evidenčnej známky psa.