Náplň činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny