Navýšenie finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií - kultúra

Navýšenie finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na rok 2006 na podporu projektov v oblasti kultúry vo výške 150.000 Sk

 

DÁTUM
PODANIA
ŽIADOSTI

ŽIADATEĽ

ÚČEL
POŽADOVANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
POŽADO- VANEJ
DOTÁCIE

VÝŠKA
SCHVÁLENEJ
DOTÁCIE

SCHVÁLENÁ UZNESENÍM
MIESTNEHO ZASTUPITEĹSTVA
č.:

25.4.2006
26743/2006

Oľga Hoffmanová
divadlo Happy
Špitálska 59, BA
na výrobu bábok a propagáciu 30.000 Sk 20.000 Sk 75/2006 z 19.9.2006

12.7.2006
45910/2006

RNDr.Albert Marenčin
PT Vydavateľstvo
Prístrojová technika, BA

polyg.náklady a tlač P.Santner:Bratislavské kaviarne a viechy

80.000 Sk
40.000 Sk 75/2006 z 19.9.2006

12.7.2006
45910/206

RNDr.Albert Marenčin-PT
Vydavateľstvo-prístroj.techn.
Fraňa Kráľa 33, BA

polygraf.náklady-tlač J.Hanák:Prešporskí fotografi

80.000 Sk
40.000 Sk 75/2006 z 19.9.2006
4.9.2006
55629/206
Ján Borko, akad.maliar
Nálepkova 48,Bernolákovo

na relief pápeža Jána Pavla v kostole uršuliniek

150.000 Sk 50.000 Sk 103/2006 z 31.10.2006
spolu


150.000 Sk