Nebytové priestory mestskej časti

Bernolákova             4
Bernolákova             6
Bezručova                 8
Björnsonova                 7
Björnsonova             10
Björnsonova 13
Björnsonova 13
Björnsonova 13
Blumentálska            12
Blumentálska            20
Bumentálska             24
Bukureštská             3
Cintorínska               8
Čajkovského 4
Čajkovského 4
Dostojevského rad         1
Dostojevského rad        1
Dostojevského rad 1
Dostojevského rad       1
Dostojevského rad          1
Dostojevského rad 1
Dostojevského rad 1
Dostojevského rad         1
Dostojevského rad        1
Dostojevského rad           1
Dostojevského rad   3
Dostojevského rad        15
Dostojevského rad  23
Dostojevského rad  25
Drotárska cesta 39
Drotárska cesta 39
Dubová 2
Dunajská                 39
Flöglova                  1
Flöglova                  1
Flöglova                  8
Frańa Krála            24
Fraňa Krála             7
Frant. Nám.              7
Frant. Nám.             7
Frant. Nám.             7
Frant. Nám.              7
Gajova                    5
Gajova                    11
Gaštanova  19
Gorkého                   6
Gorkého                   8
Gorkého                 10
Gorkého                  12
Gorkého 15
Grösslingova           6
Grosslingova          9
Grösslingova         48
Grösslingova  48
Grösslingova           52
Grösslingova           52
Grösslingova           52
Grösslingova           52
Grösslingova           52
Grösslingova           52
Grösslingova           52
Grösslingova           69
Grösslingova           69
Grösslingova           71
Heydukova              25
Heydukova              29
Hlboká cesta           1
Hlboká cesta            1
Holekova                  1
Hollého                     1
Hollého                    7
Hollého                    9
Hollého                    11
Hollého                    13
Hollého                    13
Hurbanovo nám.     9
Hviezd.nám.            6
Jakubo nám.           9
Jakubovo nám.       11
Javorinská              9
Jedlíkova                3
Karadžičova           1
Karadžičova           1
Karadžičova           27
Karadzičova29/Lužic.1                   29
Karadžičova           33
Karadžičova           49
Karadžičova           51
Karadžičova           55
Karpatská  10
Karpatská  10
Karpatská  10
Klemensova            3
Klemenova              5a
Klemensova          5a
Kollárovo  nám.      20
Kollárovo  nám.      20
Konventná              2
Konventná              19
Kozia                      26
Križkova                  6
Križkova                 8
Krížna                    2
Krížna                     3
Krížna                      9
Krížna                     10
Krížna                     21
Krížna                     36
Krížna                      36
Krížna                     40
Krížna                      40
Kúpeľná                 10
Lazaretská            36
Lermontovova        10
Lovinského             30
Lužická                   5
Májkova                   1
Medená                    2
Medená                   12
Medená /Tobrúcka 1                  12
Medená                   19
Medená                   33
Moyzesova            1
Moyzesova            7
Mudroňova             22
Mýtna                     13
Mýtna                     21
Nábr. Ľ. Svobodu  32
Nám. 1. mája          16
Nám. SNP                3
nám. SNP              16
Nedbalova              19
Obchodná               9
Obchodná               23
Obchodná                23
Obchodná                23
Obchodná               25
Obchodná              39
Obchodná               52
Obchodná               52
Obchodná                52
Obchodná 52
Obchodná 52
Obchodná                52
Obchodná                52
Obchodná                52
Palisády   ZŠ              2
Palisády                 14
Palisády                 14
Palisády                 14
Palisády                 39
Panenská               1
Panenská               1
Panenská               30
Podhorského           3
Povraznícka             4
Povraznícka             4
Povraznícka             4
Povraznícka             10
Povraznícka             14
Povraznícka             14
Povraznícka             16
Pražská                   13
Pražská                   35
Radlinského  4
Radlinského  51
Radlinského  51
Rázusovo nábrežie  
Skalná                       5
Sokolská                   8
Staromestská           6
Staromestská           6
Staromestská           6
Svoradova               7
Šafárikovo nám.      2
Šafárikovo nám.      2
Šancova                  48
Šancova                 64
Šancova                  66
Šancova                  70
Šancova                   80
Šancova                   82
Školská                     14
Šoltésovej  3
Špitálska                   18
Špitálska                   18
Špitálska                   33
Špitálska                   45
Špitálska                   49
Špitálska                   49
Špitálska                   57
Špitálska                   57
Štefánikova             24
Štefánikova             24
Štefánikova 24
Štefánikova             25
Štefánikova             25
štefánikova 25
Štefánikova  25
Štefánikova 37
Štúrova                    6
Štúrova  6
Tabakova                1
Tabakova                4
Tabakova                4
Tabakova                6
Tabakova               8
Tabakova               10
Tallerova                2
Továrenská            1
Továrenská             3
Továrenská             5
Továrenská             6
Továrenská             8
Továrenská            9
ul.29.augusta         9
ul.29augusta        11
ul.29.augusta         15 f
ul.29.augusta         15
Vajanského nábr. 9
Vajanského nábr. 9
Vajanského nábr. 17D
Vajanského nábr. 19
Vazovova              7
Vazovova 7
Vazovova              13
Vazovova              13
Vazovova              16
Vazovova            16
Ventúrska       2
Ventúrska  9
Ventúrska  9
Ventúrska  9
Ventúrska  9
Ventúrska  9
Ventúrska              9
Ventúrska  9
Ventúrska          9
Ventúrska  9
Prepoštská 1
Prepoštská 1
Vysoká                 6
Vysoká                 6
Vysoká                 10
Vysoká                 10
Vysoká                 10
Záhradnícka          7
Záhradnícka  7
Záhradnícka 11
Záhradnícka         33
Záhradnícka         37
Záhradnícka         37
Záhrebská            2
Záhrebská            4
Záhrebská            7
Záhrebská            9
Záhrebská           8
Záhrebská            10
Záhrebská            11
Zelená  1
Zelená  1
Zelená  1
Zelená  1
Zelená 3
Zelená  3
Zelená 3
Zochova               22
Žabotova               4
Žilinská                 18
Živnostenská        1
Živnostenská        2
Živnostenská       4
Maróthyho 4
Podjavorinskej  6
Žilinská 1