Nepotrebné oblečenie a textil

Zberné nádoby na zber nepotrebného oblečenia, obuvy, bytového textilu a hračiek s označením REVENGE, a.s. sa v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nachádzajú na týchto uliciach:

 

Anenská
Bartókova
Boženy Němcovej
Búdková – Stará Vinárska
Drotárska cesta
Dubová
Hroboňova – Prokopa Veľkého
Jakubovo nám. – Klemensova
Krížna 19
Mošovského – Myjavská
Mudroňova - Jančova
Nad lomom
Palisády - Marótyho
Palisády (Sľubekova záhrada)
Prokopa Veľkého - Nekrasovova
Radvanská
Šancová (zastávka MHD)
Timravina
Ul. 29. augusta - Dunajská
Ul. 29. augusta – Poľná trh
Záhorácka
Záhradnícka – Krížna
Žižkova