O mestskej časti


137769_bratislava_castleMestská časť Bratislava-Staré Mesto je srdcom hlavného mesta SR Bratislavy, spoločenským, kultúrnym, politickým a turistickým centrom Slovenska.

Na území mestskej časti je väčšina bratislavských kultúrnych pamiatok - počnúc Bratislavským hradom týčiacim sa nad Dunajom - neoficiálnym logom nielen mesta, ale celého Slovenska, cez gotický Dóm sv. Martina, Michalskú vežu, pod ktorou sa začína turistami i Bratislavčanmi vyhľadávané Korzo, až po pôvodné i nové Slovenské národné divadlo či prekrásnu Medickú záhradu. Sídlo tu má parlament, prezident i úrad vlády. Na území Starého Mesta je denne viac zamestnancov ako obyvateľov mestskej časti, čo kladie vysoké nároky na spravovanie územia.

Staré Mesto je s rozlohou 9,6 km2 treťou najmenšou, ale počtom 4 280 obyvateľov na 1 km2 najhustejšie osídlenou bratislavskou mestskou časťou. K 31. 12. 2010 malo Staré Mesto 41 086 obyvateľov, čo predstavuje necelých 10 % z počtu obyvateľov Bratislavy. Demografickou tendenciou je postupný pomalý úbytok obyvateľstva a zvyšovanie jeho priemerného veku.

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 bol za starostu a za poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti zvolení nasledujúci kandidáti:

Starostom sa stal Mgr. Radoslav Števčík (nezávislý kandidát)

Poslancami sa stali:

v 1. volebnom obvode
1.    Štefan Holčík, PhDr.    NF
2.    Vladimír Palko, Mgr.    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS
3.    Tomáš Ziegler, Ing.    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS

v 2. volebnom obvode
1.    Peter Osuský, MUDr., CSc.    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS
2.    Peter Tatár, MUDr.    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS
3.    Kristián Straka, Ing.        nezávislý kandidát

v 3. volebnom obvode
1.    Matej Vagač, Ing.        SIEŤ, SDKÚ-DS, OKS, SZ
2.    Ľubomír Boháč, Ing. arch.    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS
3.    Halka Ležovičová, MUDr.    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS

vo 4. volebnom obvode
1.    Ivan Bútora, Bc.        SIEŤ, SDKÚ-DS, OKS, SZ
2.    Jana Španková, Ing.    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS
3.    Viktor Muránsky    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS

v 5. volebnom obvode
1.    Štefan Bučko, doc. Mgr. art.    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS
2.    Barbora Oráčová, PaedDr., PhD.    SIEŤ, SDKÚ-DS, OKS, SZ
3.    Martina Uličná, Mgr.    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS

v 6. volebnom obvode
1.    Lucia Nicholsonová    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS
2.    Marta Černá, RNDr.    NF
3.    Ondrej Dostál, Mgr.    SIEŤ, SDKÚ-DS, OKS, SZ

v 7. volebnom obvode
1.    Soňa Párnická        SIEŤ, SDKÚ-DS, OKS, SZ
2.    Martin Gajdoš, Ing. arch.    SIEŤ, SDKÚ-DS, OKS, SZ
3.    Miroslav Kollár, Ing.    nezávislý kandidát
4.    Miloš Domorák    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS

v 8. volebnom obvode
1.    Viera Satinská, MUDr.                SIEŤ, SDKÚ-DS, OKS, SZ
2.    Martin Borguľa, Ing.                SMER-SD, SZS
3.    Veronika Remišová, Mgr. art., M.A. ArtD.    KDH, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, KDS