O mestskej časti


137769_bratislava_castleMestská časť Bratislava-Staré Mesto je srdcom hlavného mesta SR Bratislavy, spoločenským, kultúrnym, politickým a turistickým centrom Slovenska.

Na území mestskej časti je väčšina bratislavských kultúrnych pamiatok - počnúc Bratislavským hradom týčiacim sa nad Dunajom - neoficiálnym logom nielen mesta, ale celého Slovenska, cez gotický Dóm sv. Martina, Michalskú vežu, pod ktorou sa začína turistami i Bratislavčanmi vyhľadávané Korzo, až po pôvodné i nové Slovenské národné divadlo či prekrásnu Medickú záhradu. Sídlo tu má parlament, prezident i úrad vlády. Na území Starého Mesta je denne viac zamestnancov ako obyvateľov mestskej časti, čo kladie vysoké nároky na spravovanie územia.

Staré Mesto je s rozlohou 9,6 km2 treťou najmenšou, ale najhustejšie osídlenou bratislavskou mestskou časťou. K 31. 12. 2018 malo Staré Mesto 42 757 obyvateľov. Demografickou tendenciou je postupný pomalý úbytok obyvateľstva a zvyšovanie jeho priemerného veku.

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 boli za starostku a za poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti zvolení nasledujúci kandidáti:

Starostkou sa stala Ing. arch. Zuzana Aufrichtová (Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska)

Poslancami sa stali:

v 1. volebnom obvode
 

 1. Anna Dojčánová, Mgr.            Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
 2. Tomáš Ziegler, Ing.  Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 3. Vladimír Palko, Mgr.            Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska


v 2. volebnom obvode

 1. Peter Osuský, MUDr., CSc.  Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 2. Petr Skalník, Ing.   Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
 3. Boris Ažaltovič, Mgr.         Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska


v 3. volebnom obvode

 1. Matej Vagač, Ing.  Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
 2. Halka Ležovičová, MUDr.    Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 3. Ľubomír Boháč, Ing. arch.  Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska


vo 4. volebnom obvode

 1. Ivan Bútora, Bc.                            Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
 2. Jana Španková, Ing.                     nezávislá kandidátka
 3. Miroslav Vrábel, Mgr. arch.   Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska


v 5. volebnom obvode

 1. Barbora Oráčová, PaedDr., PhD.  nezávislá kandidátka
 2. Dana Kleinert, Mgr. art.                 Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
 3. Martina Uličná, Mgr.            Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska


v 6. volebnom obvode

 1. Adam Berka, Mgr. art.         Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
 2. Ondrej Dostál, Mgr.         Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 3. Damask Gruska, doc. RNDr., PhD.         Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia


v 7. volebnom obvode

 1. Tomáš Dentico, Mgr.                       Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
 2. Petra Hitková, Mgr., PhD.              Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
 3. Martin Gajdoš, Ing. arch.               nezávislý kandidát
 4. Juraj Mikulášek, Mgr.                    Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia

 

v 8. volebnom obvode

 1. Viera Satinská, MUDr.       Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 2. Lucia Ďuriš Nicholsonová  Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 3. Milan Remiš, RNDr.       Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska