Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Organizácia zabezpečujúca činnosť

A.I.I. Technické služby s.r.o., Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava, IČO 45 917 833

 

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov:

 

 

 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Čillik, tel. č. 592 46 333, martin.cillik@staremesto.sk

 

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v MČ Bratislava-Staré Mesto

Mestská časť Staré Mesto bezplatne zabezpečuje pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

Kontajnery neslúžia na zber starých pneumatík, elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače, monitory a pod.) ani na zber biologického odpadu (tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky)! Zber týchto druhov odpadov zabezpečujeme prostredníctvom iných, mobilných zberov (viac informácií na http://www.staremesto.sk/sk/content/elektroodpad/section:citizen , http://www.staremesto.sk/sk/content/nebezpecny-odpad-odpad-s-obsahom-skodlivin/section:citizen a http://www.staremesto.sk/sk/content/biologicky-rozlozitelny-odpad/section:citizen)

 

Pristavenie kontajnerov zabezpečí spoločnosť A.I.I. Technické služby s.r.o.. na jednotlivých stanovištiach v ranných hodinách (približne do 10.00 hod.) podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Budú červené a označené logom Mestskej časti Staré Mesto.

 

Kontajnery budú k dispozícii na stanovišti 24 hodín od pristavenia, potom budú odvezené. Odporúčame preto aby obyvatelia napĺňali kontajnery v deň pristavenia, nakoľko na druhý deň to už ráno nemusia stihnúť. Tiež upozorňujeme, že pokiaľ v osobitných prípadoch nedovolí aktuálna situácia zloženie kontajnera na vopred vybrané miesto, je zložený na iné vhodné najbližšie miesto. Ak v daný deň obyvatelia nenájdu kontajner na plánovanom mieste, bude to pravdepodobne z tohto dôvodu.

 

Z dôvodu bezpečnosti žiadame obyvateľov aby pristavené kontajnery neotvárali a v prípade, že sú už plné, neprepĺňali.