Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Organizácia zabezpečujúca činnosť

A.I.I. Technické služby s.r.o., Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava, IČO 45 917 833

 

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov:

I. polrok 2019

II.polrok 2018

I. polrok 2018

II. polrok 2017

I. polrok 2017

II. polrok 2016

I. polrok 2016

II. polrok 2015

I. polrok 2015

II. polrok 2014

I. polrok 2014

II. polrok 2013

I. polrok 2013

II. polrok 2012

I. polrok 2012

II. polrok 2011

I. polrok 2011

II. polrok 2010

I. polrok 2010

II. polrok 2009

I. polrok 2009

 

 

 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Čillik, tel. č. 592 46 333, martin.cillik@staremesto.sk

 

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v MČ Bratislava-Staré Mesto

Mestská časť Staré Mesto bezplatne zabezpečuje pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

Kontajnery neslúžia na zber starých pneumatík, elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače, monitory a pod.) ani na zber biologického odpadu (tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky)! Zber týchto druhov odpadov zabezpečujeme prostredníctvom iných, mobilných zberov (viac informácií na http://www.staremesto.sk/sk/content/elektroodpad/section:citizen , http://www.staremesto.sk/sk/content/nebezpecny-odpad-odpad-s-obsahom-skodlivin/section:citizen a http://www.staremesto.sk/sk/content/biologicky-rozlozitelny-odpad/section:citizen)

 

Pristavenie kontajnerov zabezpečí spoločnosť A.I.I. Technické služby s.r.o.. na jednotlivých stanovištiach v ranných hodinách (približne do 9.00 hod.) podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Budú červené a označené logom Mestskej časti Staré Mesto.

 

Kontajnery budú k dispozícii na stanovišti 24 hodín od pristavenia, potom budú odvezené. Odporúčame preto aby obyvatelia napĺňali kontajnery v deň pristavenia, nakoľko na druhý deň to už ráno nemusia stihnúť. Tiež upozorňujeme, že pokiaľ v osobitných prípadoch nedovolí aktuálna situácia zloženie kontajnera na vopred vybrané miesto, je zložený na iné vhodné najbližšie miesto. Ak v daný deň obyvatelia nenájdu kontajner na plánovanom mieste, bude to pravdepodobne z tohto dôvodu.

 

Z dôvodu bezpečnosti žiadame obyvateľov aby pristavené kontajnery neotvárali a v prípade, že sú už plné, neprepĺňali.