Oddelenie dopravy

Mešťaníková Janka, Ing.

vedúca oddelenia

kancelária: 206/II.

tel: +421(2)59246234

email: janka.mestanikova@staremesto.sk

 

Ďurčenková Angelika

kancelária: 205/II.

tel: +421(2)59246241

email: angelika.durcenkova@staremesto.sk

 

 

Referát správy komunikácií