Oddelenie finančné

Magát Peter, Ing.

vedúci odd. finančného

kancelária: 118/I.

tel: +421(2)59246301

email: peter.magat@staremesto.sk

 

 

Referát rozpočtu
Referát účtovníctva
Referát ekonomiky zmluvných vzťahov

Referát miestnych daní a poplatkov