Oddelenie investičné

Mihál Peter, Ing.

vedúci oddelenia

kancelária: 135/I.

tel: +421(2)59246324

email: peter.mihal@staremesto.sk

 

 

Referát investičných činností

Referát dopravných stavieb