Oddelenie investičné

Vanda Ladislav, Ing.

vedúci oddelenia

kancelária: 135/I.

tel: +421(2)59246324

email: ladislav.vanda@staremesto.sk

 

Referát investičných činností

Referát dopravných stavieb