Oddelenie kultúry

 

 

 

Referát kultúrnych činností

Referát staromestských centier kultúry a vzdelávania

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Františkánske námestie 7

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Štefánikova 25