Oddelenie majetkové

Hrnčiarová Martina, Ing.

vedúca oddelenia

kancelária: 219/II.

tel: +421(2)59246219

email: martina.hrnciarova@staremesto.sk

 

 

Referát majetkový

Referát hospodárskej správy