Oddelenie školstva

Sygút Michal, JUDr.

vedúci oddelenia

kancelária: 211/II.

tel: +421(2)59246362

email: michal.sygut@staremesto.sk

 

 

Školský úrad
Referát správy škôl a školských zariadení
MŠ Beskydská 7
ŠJ-MŠ Beskydská 7

MŠ Brnianska 47
MŠ Búdková 21
ŠJ-MŠ Búdková 21

MŠ Ferienčíková 12
MŠ Gorazdova 6
ŠJ-MŠ Gorazdova 6
MŠ Heydukova 25
Výdajňa ŠJ Heydukova 25

MŠ Karadžičova 51
ŠJ-MŠ Karadžičova 51
MŠ Kuzmányho 9
ŠJ-MŠ Kuzmányho 9
MŠ Malá 6
ŠJ-MŠ Malá 6
MŠ Myjavská 22
MŠ Javorinská 9
ŠJ-MŠ Javorinská 9
MŠ Špitálska 49
ŠJ-MŠ Špitálska 49
MŠ Tabaková 10
ŠJ-MŠ Tabaková 10
Materská škola - Óvoda 29.augusta
ŠJ pri MŠ - Óvoda 29.augusta
MŠ Vazovova 16
ŠJ-MŠ Vazovova 16