Oddelenie sociálnych vecí

Na zabezpečenie sociálnych služieb má mestská časť Bratislava–Staré Mesto zriadenú samostatnú rozpočtovú organizáciu Seniorcentrum Staré Mesto

 

Informačný leták - sociálna oblasť (PDF, 790 KiB)

 

Ležovič Mário, RNDr., PhD., MPH

vedúci oddelenia

kancelária: 020/dvor

tel: +421(2)59246216; 0911/403577

email: mario.lezovic@staremesto.sk

 

 

Hulíková Miroslava, Mgr.

kancelária: 020a-dvor.

tel: +421(2)59246392

email: miroslava.hulikova@staremesto.sk

- finančný príspevok na zabezpečovanie stravovania

- peňažná pomoc v čase hmotnej a náhlej núdze

 

Žifčáková Michala, Mgr.

kancelária: 020/a-dvor.

tel: +421(2)59246227

email: michala.zifcakova@staremesto.sk

- finančný príspevok na dopravu do zdravotníckeho zariadenia

- finančný príspevok pri narodení dieťaťa

- finančný príspevok pre prváka

 

Pozdech František, Mgr.

kancelária: 020/b-dvor.

tel: +421(2)59246396

email: frantisek.pozdech@staremesto.sk

- posudková činnosť

- sociálne služby poskytované v zariadeniach mestskej časti

 

Formánková Zuzana

kancelária: 020/c-dvor.

tel: +421(2)59246288

email: zuzana.formankova@staremesto.sk

Sociálna výdajňa

 

Šotníková Andrea, Mgr.

kancelária: 020/c-dvor.

tel: +421(2)59246391

email: andrea.sotnikova@staremesto.sk

Denné centrum 

 

 


Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

Pracovisko:
1. Čajkovského 2, 811 04 Bratislava

Vedúca: Rojková Marta

tel.: 02/ 524 98 132, 0905 767 364

e-mail: marta.rojkova@staremesto.sk

 

2. Záhrebská 9, 811 05 Bratislava

Vedúca: Helena Doršicová

tel.: 02/ 529 25 311, 0905 767 234

e-mail: helena.dorsicova@staremesto.sk