Oddelenie stratégie a projektového riadenia

Turbová Daša, Ing.

vedúca oddelenia

kancelária: 127/I.

tel.: +421(2) 59246302

email: dasa.turbova@staremesto.sk

  

Hiadlovská Petra

kancelária: 124/I.

tel.: +421(2) 59246249

email: petra.hiadlovska@staremesto.sk

 

Chromík Milan, PhDr.

kancelária: 126/I.

tel.: +421(2) 59246393

email: milan.chromik@staremesto.sk

 

Jančeková Andrea, Mgr.

kancelária: 126/I.

tel.: +421(2) 59246343

email: andrea.jancekova@staremesto.sk

 

Terzieva Galya Toteva

príprava a koordinácia projektov

kancelária: 124/I.

tel.: +421(2) 59246269

email: galya.terzieva@staremesto.sk