Odhlásenie psa

1. vyplniť Priznanie k dani za psa s vyznačením "čiastkové priznanie" pre fyzické resp. právnické osoby
2. vrátiť evidenčnú známku psa


Vlastník alebo držiteľ psa má túto povinnosť vykonať najneskôr do 30 dní odo dňa úhynu, straty, prípadne zmeny majiteľa psa.