Ohlasovňa pobytu

Pracovisko ohlasovne sa nachádza na Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1

telefón: 02/59 246 424, 425

Ohlasovňa patrí pod Kanceláriu prednostu.

 

Dňom 01.07.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

Poučenie

 

Pracovný deň Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Streda 8,00 - 12,00 13,00 - 17,00