Okrskári Mestskej polície

Adamovic

 

Juraj Adamovič, okrsok pešia zóna

tel.: 0911/921 707

 

Nehez_Viktor_174

 

Viktor Nehéz, okrsok pešia zóna

tel.: 0902/921 716

 

 

Občania mestskej časti Staré Mesto môžu zároveň svoje poznatky týkajúce sa porušovania právnych predpisov telefonicky nahlasovať aj na operačné pracovisko OS MsP Staré Mesto na číslo 5296 2220, prípadne na skrátené číslo mestskej polície 159.