Opravené výtlky - Rok 2015

Vyznačenie ulíc, na ktorých prebehla oprava výtlkov k 17.9.2015 – pdf MAPA (PDF, 14,9 MB)

 

p.č. Ulica   realizácia odstránenia  výtlkov počet opravených výtlkov
1. Grősslingova  14. týždeň 8
2. Chorvátska 14. týždeň 8
3. Justičná 14. týždeň 2
4. Strážnická 14. týždeň 2
5. Moskovská 14. týždeň 15
6. Krátka  14. týždeň 9
7. Svetlá  14. týždeň 7
8. Svetlá - Tichá  14. týždeň 1
9. Tichá 14. týždeň 22
10. Žabotova  14.týždeň 10
11. Podtatranského 14. týždeň 1
12. Kapucínska  14. týždeň Magistrát - preposlané
13. Tobrucká - Múzejná 17. týždeň 9
14. Múzejná - Fajnorovo nábr. 17. týždeň 1
15. Tobrucká (hotel Marrol´s) 17. týždeň 1
16. Dobšinského 17. týždeň 6
17. Kuzmányho  17. týždeň 2
18. Gunduličova  17. týždeň 2
19. Lermontova 17. týždeň 5
20. Fraňa Kráľa 17. týždeň 1
21. Sokolská 17. týždeň 1
22. Boženy Němcovej 17. týždeň 2
23. Šulekova 17. týždeň 17
24. Na hrebienku 17. týždeň 2
25. Rubinsteinova 17. týždeň 3
26. Haydnova 17. týždeň 3
27. Jakubovo námestie 17. týždeň 16
28. Žižkova  18. týždeň 5
29. Lipová  18. týždeň 1
30. Nad lomom 18. týždeň 4
31. Hrebendova 18. týždeň 4
32. Révová 18. týždeň 2
33. Pod vinicami 18. týždeň 11
34. Tobrucká 19. týždeň 3
35. Medená 19. týždeň 2
36. Fajnorovo nábrežie 19. týždeň 2
37. Dobrovičova 19. týždeň 2
38. Alžbetínska 19. týždeň 3
39. Gajova 19. týždeň 1
40. Bezručova  19. týždeň 2
41. Sienkiewiczova 19. týždeň 4
42. Mariánska 19. týždeň 2
43. Hollého 19. týždeň 1
44. Leškova 19. týždeň 7
45. Čajkovského 19. týždeň 1
46. Leškova 20. týždeň 7
47. Slávičie údolie 21. týždeň 2
48. Bohúňova 21. týždeň 9
49. Čerešňová 21. týždeň 7
50. Kubániho 21. týždeň 2
51. Langsfeldova 21. týždeň 3
52. Gorazdova 21. týždeň 1
53. Na Kalvárii 21. týždeň 3
54. Schillerova 21. týždeň 1
55. nábrežie Arm.gen. Svobodu 21. týždeň 9
56. Kozia 22. týždeň 18
57. Novosvetská 22. týždeň 9
58. Holubyho 22. týždeň 5
59. Červeňova 22. týždeň 3
60. Partizánska 22. týždeň 1
61. Lichardova 22. týždeň 11
62. Myjavská 22. týždeň 8
63. Smetanova 22. týždeň 4
64. Radvanská 22. týždeň 4
65. Fialkové údolie 22. týždeň 2
66. Mozartova 22. týždeň 2
67. Slávičie údolie 22. týždeň 12
68. Slávičie údolie - pod Korabinského 22. týždeň 5
69. Pri Habánskom mlyne  23. týždeň Magistrát - preposlané
70. Francúzskych partizánov 33. týždeň 8
71. Dubová 33. týždeň 1
72. Kubániho 33. týždeň 2
73. Jaseňová 33. týždeň 10
74. Krčméryho 33. týždeň 1
75. Gorazdova 33. týždeň 1
76. Ostravská 33. týždeň 5
77. Galandova 33. týždeň 10
78. Jaseňova 33. týždeň 1
79. Ľubinská 34. týždeň 8
80. Novosvetská  34. týždeň 2
81. Schillerova 34. týždeň 1
82. Bohúňová 34. týždeň 4
83. Malinová 34. týždeň 11
84. Povraznícka 34. týždeň 7
85. Belopotockého 34. týždeň 1
86. Nám. Ľudovíta Štúra  35. týždeň Magistrát - preposlané
87. Heydukova 36. týždeň 1
88. Justičná  36. týždeň 1
89. Bartóková  42. týždeň BVS - preposlané
90. Holubyho 42. týždeň BVS - preposlané
91. Poľská 45. týždeň prepad chodníku + vozovka
92. Poľská x Justičná  45.týždeň 1
93. Železničiarska x Jelenia  45.týždeň 1
94. Železničiarska  45.týždeň 9
95. Kuzmányho  49.týždeň 7
96. Fialkové údolie 49.týždeň 8
97. Radvanská 49.týždeň 4
98. V záhradách 49.týždeň 8
99. Medzierka 49.týždeň 1
100. Riznerova 49.týždeň 1
101. Križkova  51.týždeň 3
102. Haydnova 51.týždeň 1
103. Úprkova  51.týždeň 1
104. Senická 51.týždeň 6
105. Žižkova  52.týždeň 1
106. Lipová  52.týždeň 3
107. Révová - Pod vinicami 52.týždeň 1
108. Nad lomom 52.týždeň 1
109. Kozia 52.týždeň 5
110. Podjavorinská  52.týždeň 1
111. Strážnická - Šoltésová  52.týždeň 1
112. Klemensova - Gajova 52.týždeň 1