Orez živých plotov máj 2017

Ulica poznámka
Justičná vnútroblok
Justičná predzáhradky
Čajkovkého popri dome
Gajova 1, 3, 5, 15 predzáhradky
Šafárikovo nám. pri kačacej fontáne
   
Banskobystrická (Čulenova busta)  
Lužická  
Záhrebská park  
Záhrebská predzáhradky  
Tabaková predzáhradky
  park
Bjornsonova  
Povraznícka  
Kmeťovo nám.  
Wilsonova   
Bernolákova  
Americké námestie (Avion)  
Nad lomom  
Rigeleho (pred Nemeckým veľ.)  
Škarniclova  
MŠ Tabakova  
Medená - nádvorie  
Vajanského nábrežie buxus pri osobnom prístave
Za sokolovňou 3