Orezy 2015

Zoznam vykonaných orezov v roku 2015
Jakubovo námestie  
Šulekova  chránený strom
Slubekova záhrada  
Lermontovova  svah
Pražská  vnútroblok
Novosvetská  svah
Poľná - od Moskovskej po ul.29.augusta  
MŠ Malá  
MŠ Beskydská  
MŠ Tabaková  
MŠ Búdkova  
MŠ Myjavská  
MŠ Javorinská  
MŠ Gorazdova  
MŠ Šulekova  
MŠ Timravina  
MŠ Vazovova  
MŠ 29.augusta  
Grassalkovichova záhrada  
Šafárikovo námestie pri Kačacej fontáne
Škarniclova  chránený strom
Gajova  topoľ
ZŠ Vazovova