Orezy 2017

Rez stromov – Staré Mesto
lokalita termín realizácie
Škovrančia ulica 24. 04. – 25. 04. 2017
Gondova ulica 26. 04. – 27. 04. 2017
Medená ulica 02. 05. – 03. 05. 2017
Kozia ulica 04. 05. – 05. 05. 2017
Sasinkova I. časť (úsek po Strážnicku) 02. 05. – 04. 05. 2017
Sasinkova II. Časť (úsek  Strážnická - Poľná) 05. 05. – 09. 05. 2017
Murgašova ulica (úsek Šancova – Holekova) 09. 05. – 10. 05. 2017
Dobrovičova ulica 10. 05. – 11. 05. 2017
Murgašova ulica  (úsek Železničiarska – Holekova, + 1 strom na Holekovej) 11. 05. – 12. 05. 2017
Bukrešťská ulica 15. 05. – 16. 05. 2017
Holekova ulica (úsek Bukurešťská – Žabotova, + 1 strom oproti Bukurešťskej) 17. 05. – 17. 05. 2017
Šafárikovo nám. od 17.05. 2017