Parkovacia politika

Postup pri vybavovaní žiadosti:

 

Vyplniť tlačivo (tlačivá) a priložiť doklady (pozri prílohy podľa príslušného tlačiva).

 

Kompletnú žiadosť spolu s prílohami  možno odovzdať osobne v centre služieb pre občanov - Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  alebo poslať poštou na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

Správny orgán rozhodne vo veci do 30 dní od prijatia žiadosti.

 

Parkovacie zóny