Parkovacie zóny

PARKOVACIE ZÓNY (komunikácie III. a IV. triedy)
Zóna č. 1 Zóna č. 2 Zóna č. 3 Zóna č. 7
Bernolákova Anenská Flöglova Beskydská
Blumentálska Belopotockého Fraňa Kráľa Bukureštská
Fazuľová Benediktiho Galandova Čajakova (časť Beskydská -
Chorvátska Björnsonova Godrova Smrečianska)
Justičná Čajkovského Gunduličova Dobšinského
Kmeťovo námestie Jozefská Hlboká cesta Holekova
Lužická Kýčerského Konventná Jelenia
Májkova Lehotského Kozia Ľadová
Moskovská Leškova Kuzmányho Murgašova
Námestie M. Benku Povraznícka Lermontovova Palárikova
Poľná Škovrančia Mateja Bela Žabotova
Poľská Tabaková Moyzesova Železničiarska
Sasinkova Záhrebská Na brezinách
Slovanská Panenská
Strážnická Podjavorinskej
Šoltésovej Podtatranského
Školská Porubského
Wilsonova Puškinová
Sládkovičova
Smetanova
Somolického
Svoradova
Škarniclova
Štetinova
Tolstého
Vlčková - časť
Vratňanská
Zochova
Zrínskeho