PD2 - Prevádzková doba – exteriérové sedenie

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24  64 13
E-mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Oznámenie prevádzkovej doby pre vonkajšiu prevádzku prevádzkarne poskytujúcej pohostinské služby    ( exteriérové sedenie ).

 

1. Vyplniť formulár PD2 Oznámenie  prevádzkovej doby pre vonkajšiu prevádzku prevádzkarne poskytujúcej pohostinské služby ( exteriérové sedenie ) v zmysle VZN č.6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a VZN č.13/2017, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

2. Rozpätie prevádzkovej doby pre vonkajšiu prevádzku prevádzkarne poskytujúcej pohostinské služby ( ďalej len „exteriérové sedenie“) sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod.

3. Rozpätie prevádzkovej doby exteriérového sedenia nachádzajúceho sa na uliciach Michalská, Sedlárska, Ventúrska, Strakova, Kapitulská, Klariská, Na vŕšku, Farská, Prepoštská, Úzka, Rybné námestie, Rudnayovo námestie, Panská, časť Laurinskej od Rybárskej brány po Nedbalovu, Radničná, Rybárska brána, Baštová, Biela, Zelená, Hviezdoslavovo námestie, Františkánska, Františkánske námestie, Zámočnícka, Hlavné námestie, časť Nedbalovej od Klobučníckej po Laurinskú, časť Laurinskej od Nedbalovej po Námestie SNP, Námestie SNP, dunajská promenáda od Starého mosta po most Lafranconi, Židovská, Mikulášska, Beblavého, Zámocké schody, Mostová, Palisády, Suché mýto sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 hod do 24.00 hod. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na exteriérové sedenie umiestnené v rámci historickej časti mesta vo dvore.