PD3 - Oznámenie o zrušení prevádzkarne

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24  64 13
E-mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

Oznámenie o zrušení prevádzkovej doby

1. Vyplniť formulár PD3 Oznámenie o zrušení prevádzkarne

2. Oznámenie je potrebné podať najmenej 7 dní pred zrušením prevádzkarne.

3. Pri zrušení prevádzkarne je potrebné písomne informovať Miestny úrad mestskej časti o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.