Petícia vlastníkov bytov Palisády č. 9, 811 01 Bratislava