Petícia za zavedenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto