Petícia za zmenu podmienok opatrovateľov a opatrovateliek v Seniorcentre Staré Mesto Bratislava