Petícia za zrušenie cvičiska pre psov na Poľnej ulici, Bratislava - Staré Mesto