PhDr. Štefan HOLČÍK

Štefan

Telefón: 5441 53 07, 0902 163 045
E-mail: gsholcik@mail.t-com.sk
Politická príslušnosť: NF
Volebný obvod: 1
Komisie: KONA, KOKU
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 1
Ulice: Bartoňova, Beblavého, Bradlianska, Broskyňová, Čelakovského, Červeňova, Dankovského, Donovalova, Fándlyho, Francúzskych partizánov, Galandova, Godrova, Gunduličova, Hlavatého, Holubyho, Hummelova, Javorinská, Koreničova, Kozia, Krakovská, Krátka, Krmanova, Kuzmányho, Lichardova, Maróthyho, Mateja Bela, Mikulášska, Mošovského, Moyzesova, Mudroňova, Myjavská, Na baránku, Na brezinách, Na Štyridsiatku, Námestie Alexandra Dubčeka, Novosvetská, Palisády, Partizánska, Pilárikova, Podjavorinskej, Porubského, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Soferove schody, Somolického, Stará vinárska, Strelecká, Svoradova, Škarniclova, Štefánikova, Šulekova, Timravina, Tolstého, Tvarožkova, Vansovej, Vlčkova, Vodný vrch, Zámocká, Zámocké schody, Zochova, Zrinského, Žiarska, Židovská