STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA ŠTEFÁNIKOVA 25 (PISTORIHO PALÁC)

Kontakty:

Monika Spišiaková, odborný referent

tel: 0918 430 980 e-mail: monika.spisiakova@staremesto.sk

 

Cenník za služby spojené s poskytnutí priestoru k realizácii podujatia (PDF)


5

 

História paláca

Pistoriho palác dal v 90. rokoch 19. storočia  postaviť lekárnik židovského pôvodu Felix Pisztory ako vlastný dom a lekáreň. V tom čase bola ulica ešte len vznikajúca mestská trieda smerom k Uhorskej kráľovskej železnici a pozemky pre svoje paláce a vily si tu skupovali bohatí obyvatelia Prešporku. Pisztory mal za palácom záhradu, siahajúcu až k dnešnému Slavínu a v nej si pestoval svoje liečivé byliny. Palác je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Spravuje ho mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Podľa knihy historika Tivadara Ortvaya palác vynikal vkusom a luxusom. Väčšina pôvodného vybavenia sa zachovala a možno ju tu vidieť dodnes - kovaná brána, umelecké zábradlie, balustráda, krištáľové lustre, mozaiková podlaha v schodiskovej hale a bohatá štuková výzdoba či dokonca pozlátené fresky na strope. Alegorickú maľbu, ktorá je apoteózou hudby, vytvoril Gastach v roku 1895.

Fresky boli veľkým prekvapením. Sčasti ich odkryli až pamiatkari pred približne siedmimi rokmi, keď tu robil výskum Mestský ústav ochrany pamiatok. Inventarizáciu robil Alexander Németh z Pamiatkového úradu. Od roku 1954 totiž Leninovo múzeum niektoré honosné stropy zakrylo sadrokartónovými platňami a umelo ich tak znížilo. Propagandistická výzdoba, vitríny a portréty tu boli až dovtedy a netušilo sa, v akom stave stropy budú.

Bočné krídlo sa využívalo ako Dom zahraničných Slovákov. Tí boli posledným nájomníkom do roku 2005. Odvtedy bol palác prázdny a chátral, hoci bola snaha zmeniť ho najprv na múzeum diel Vincenta Hložníka, neskôr na centrum výtvarného umenia s tým, že najkrajšia sála s freskami by po obnove mohla slúžiť ako reprezentačná a sobášna sieň. 

Od roku 2011 začala mestská časť s premenou paláca na kultúrne centrum. Pomáhalo im pri tom občianske združenie VIA CULTURA, Inštitút pre kultúrnu politiku. Spolu sa snažili palác využiť ako kultúrne a komunitné centrum pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy. Občianske združenie spolu s mestskou časťou priestory paláca upratali, zbavili ho plesní a otvorili pre verejnosť.

V roku 2015 sa  mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodla palác rekonštruovať - opraviť strechu, obnoviť fasády, rekonštruovať kotolňu, renovovať okná. Rekonštrukcia bola ukončená v apríli 2017. Na projekt  získala mestská časť financie z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu  EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v rámci programu  „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

 

schody

 

Súčasný stav

Od 1. januára 2017 na základe Koncepcie kultúrnej politiky MČ Bratislava Staré Mesto na roky 2016 – 2020 (priorita č. 3 – Rozvoj kultúrnej infraštruktúry mestskej časti) patrí palác do siete kultúrnych centier mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto.

 

V paláci fungujú aj viaceré neziskové organizácie:

-          Via Cultura – stretnutia expertov, odborníkov v oblasti umenia, kultúry, kultúrnej politiky

-          Film Europe – kino – európska kinematografia, festivaly Be2Can, SCandi

-          Divadlo bez domova – divadelné predstavenia, improvizácie, festival Error

-          Stredoeurópske fórum – knižnica

 

Reprezentačné priestory a ich možnosti

Priestory paláca sú pripravené pre poriadanie recepcií, prijatí, rautov, konferencií, debát.

 

6

Vyberte si, pod maľovanou barokovou,

7

alebo renesančnou "oblohou"?

 

Výstavy, komorné koncerty, stretnutia, konferencie, semináre

Pravé krídlo paláca ponúka dvakrát 200 m2 pre výstavy, komorné koncerty, stretnutia, tancovanie. Miestnosti s príjemným osvetlením a prirodzeným svetlom zo záhrady sú našou veľkou výhodou. V pravom krídle paláca, je naše centrum pre kultúru.

9

 

Kino a jeho šarm z 50. rokov

Priestory Pisztoryho paláca ožívajú aj pre milovníkov filmu. Mediálna spoločnosť Film Europe Media Company zrekonštruovala roky chátrajúcu kinosálu vrátane priľahlých priestorov a pre kinárov z celého Slovenska pripravila v minulom roku seminár s témou digitalizácie jednosálových kín na Slovensku. Vo vynovenej kinosále predstavila systém E- Cinema. V priestoroch paláca usporiadala aj výstavy The Story of Film a prehliadku fotografií všetkých kín na Slovensku. Spoločnosť Film Europe, ktorá sa orientuje výhradne na distribúciu kvalitnej európskej kinematografie, v tomto roku oživí kino a prinesie do Pisztoryho paláca skvelé európske filmy ocenené na mnohých medzinárodných filmových festivaloch. Do Starého mesta prichádza dobré európske kino.

10