STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA ŠTEFÁNIKOVA 25 (PISTORIHO PALÁC)

Kontakty:

Monika Spišiaková, správa paláca/odborný referent

tel: 0918 430 980 e-mail: monika.spisiakova@staremesto.sk

Lucia Salzerová, odborný referent

tel: 0910 960 820  e-mail: lucia.salzerova@staremesto.sk

 

Cenník (PDF, 153 KB)


 

História paláca

Pistoriho palác dal v 90. rokoch 19. storočia  postaviť lekárnik židovského pôvodu Felix Pisztory ako vlastný dom a lekáreň. V tom čase bola ulica ešte len vznikajúcou mestskou triedou smerom k Uhorskej kráľovskej železnici a pozemky pre svoje paláce a vily si tu skupovali bohatí obyvatelia Prešporku.

Pisztory mal za palácom záhradu, siahajúcu až k dnešnému Slavínu, v nej pestoval liečivé byliny.

Palác je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Spravuje ho mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Podľa knihy historika Tivadara Ortvaya palác vynikal vkusom a luxusom. Väčšina pôvodného vybavenia sa zachovala a vidieť ju dodnes - kovaná brána, umelecké zábradlie, balustráda, krištáľové lustre, mozaiková podlaha v schodiskovej hale a bohatá štuková výzdoba či dokonca pozlátené fresky na strope. Alegorickú maľbu, ktorá je apoteózou hudby, vytvoril Gastach v roku 1895.

Objavenie fresiek bolo veľkým prekvapením. Sčasti ich odkryli až pamiatkari približne pred siedmimi rokmi, keď tu robil výskum Mestský ústav ochrany pamiatok. Inventarizáciu viedol Alexander Németh z Pamiatkového úradu.

Nikto netušil, v akom stave stropy budú, keďže prevádzkovatelia Leninovho múzea, ktoré v Pistoriho paláci bolo od roku 1953, niektoré honosné stropy zakryli sadrokartónovými platňami a umelo znížili. Propagandistická výzdoba, vitríny a portréty tu boli až do výskumu.

Po roku 1989 začalo bočné krídlo slúžiť ako Dom zahraničných Slovákov. Tí boli posledným nájomníkom až do roku 2005. Palác potom dlhé roky chátral. Hoci sa objavili plány urobiť z neho Múzeum Vincenta Hložníka, nakoniec sa využil iba na pár dní podujatí.

V roku 2011 začala mestská časť s premenou paláca na kultúrne centrum. Pomáhalo im pri tom občianske združenie VIA CULTURA, Inštitút pre kultúrnu politiku. Spolu sa snažili palác využiť ako kultúrne a komunitné centrum pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy. Občianske združenie spolu
s mestskou časťou priestory paláca upratali, zbavili ho plesní a otvorili pre verejnosť.

V roku 2015 sa  mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodla palác rekonštruovať - opraviť strechu, obnoviť fasády, rekonštruovať kotolňu, renovovať okná. Rekonštrukcia bola ukončená v apríli 2017. Na projekt získala mestská časť financie z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu  EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v rámci programu  „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

 

 

 pistoriho_palac_3

 

Pistoriho palác

 pistoriho_palac_2 schodisko

                                                         Vstupná hala so schodiskom

 

schodisko_2

 

Súčasný stav

Od 1. januára 2017 na základe Koncepcie kultúrnej politiky MČ Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 (priorita č. 3 – Rozvoj kultúrnej infraštruktúry mestskej časti) patrí palác do siete kultúrnych centier mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto.

 

V paláci fungujú aj viaceré neziskové organizácie:

-          Via Cultura – stretnutia expertov, odborníkov v oblasti umenia, kultúry, kultúrnej politiky

-          Film Europe – kino – európska kinematografia, festivaly Be2Can, SCandi

-          Divadlo bez domova – divadelné predstavenia, improvizácie, festival Error

-          Stredoeurópske fórum – knižnica

-          Naše Slnko - občianske združenie

 

 

Pistoriho palác, od zaradenia pod centrá kultúry a vzdelávania MČ Bratislava-Staré Mesto, slúži ako kultúrny priestor s vlastnou dramaturgiou mesačných programov, od najmenších návštevníkov až po seniorov, ale tiež ako priestor na prenájom - využitie pre externé subjekty k realizácii kultúrno-spoločenských aktivít.

Detské filmové a divadelné podujatia, výchovné koncerty pre ZŠ a SŠ, literárne / krsty kníh a čítačky/, tématicko-odborné, diskusné projekty, workshopy a semináre, hudobné komorné i vačšie projekty, divadelné podujatia pre dospelého diváka a v neposlednom rade priestor pre výstavné aktivity na obidvoch podlažiach Pistoriho paláca.

Zloženie programovej štruktúry sa opiera v pomernej časti tvorby aj o spolupráce: s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, vysokými či strednými školami zameranými na umenie/ VŠVU, STU, Konzervatórium Bratislava/ či spolupráce s odbornými produkciami už stálic na kultúrnom poli festivalov v oblasti kultúry a umenia ako sú napr. BRAK- knižný festival, DAAD a DAAF- Dni Architektúry a designu a Dni Architektúry a Filmu, ERROR- medzinárodný festival prezentácie divadelných zoskupení, ktoré pracujú s marginalizovanými skupinami obyvateľstva, Kino Film Europe – medzinárodné filmové európske projekcie v troch každoročných festivaloch – SCANDI, Creme de le CREME a Be 2 Can.

Každým rokom sa naša „palácová rodina“ rozrastie o ďalších členov s pravidelnou ročnou periodicitou ako napr. SENZÓRIUM, festival digitálneho umenia a spoločensky významný a najväčší festival svojho druhu v rámci SR - EKOTOPFILM.

 

 Pistoriho_palac_1

Koncertná sála

 

Pistoriho palác disponuje 2 podlažiami sál na kultúrne aktivity spolu vo výmere 470 m2./ viď cenník /

1.n.p. - výstavné sály vo veľkosti 170 m2 / môžu v prípade potreby slúžiť aj ako priestor pre 60 ľudí na semináre, diskusie či kultúrno-spoločenské prezentácie

2.n.p. - výstavné sály s rozlohou 170 m2

2.n.p. -  koncertná sála s rozlohou 120 m2 / kinosedenie do 170 stoličiek, zákl. pódium-praktikáble 4x3m. Multifunkčná sála s možnosťou variability nastavenia sedenia a samotného pódia. Základné technické vybavenie ozvučenia k dispozícii./ prednášky, lit. krsty, koncerty, filmové a divadelné produkcie.../

2.n.p. - vstupná atypická sála ako predsálie výstavných priestorov, môže rovnako slúžiť na menšie diskusie pre zhruba 40 ľudí

 

 Výstavné priestory 2. podlažie

 gulata_1 gulata

 vystavne vystavne_3 vystavne_4

 

Výstavné priestory 1. podlažie

spodok_1 

 

Kino v Pistoriho paláci a jeho šarm z 50. rokov

Priestory Pistoriho paláca sú tu aj pre milovníkov filmu v zastúpení Mediálnej spoločnosť Film Europe Media Company, ktorá v suterénnych priestoroch paláca prevádzkuje zrekonštruovanú a zdigitalizovanú kinosálu s počtom 99 miest pre diváka.

Spoločnosť Film Europe, sa orientuje výhradne na distribúciu kvalitnej európskej kinematografie a každoročne prináša novinky z filmového diania z medzinárodných festivalov a ocenených filmov v podobe troch stabilných pilierov – filmové festivaly ako SCANDI, CREME de la CREME a BE2CAN ako aj celomesačnú každodennú filmovú projekciu.

 

Kinosála

10