Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

Rok 2016

 • Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016  link

Prijaté uznesením č. 97/2016
19. zasadnutie MZ dňa 28.06.2016
Materiál č. 16

 

Rok 2015

 • Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015   link

Prijaté uznesením č. 70/2015

7. zasadnutie MZ dňa 23.06.201

Materiál č. 13

 

 • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016  link

Prijaté uznesením č. 150/2015
14. zasadnutie MZ dňa 08.12.2015
Materiál č. 23

 

Rok 2014

 • Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014   link

30. zasadnutie MZ dňa 24.06.2014

Materiál č. 18

Prijaté uznesením č. 90/2014

 

 • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015   link

32. zasadnutie MZ dňa 28.10.2014

Materiál č. 29

Prijaté uznesením č. 154/2014

 

Rok 2013

 • Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013   link

21. zasadnutie MZ dňa 25.06.2013

Materiál č. 27

Prijaté uznesením č. 113/2013

 

 • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014   link

25. zasadnutie MZ dňa 10.12.2013

Materiál č. 24

Prijaté uznesením č. 186/2013

 

Rok 2012

 • Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012   link

12. zasadnutie MZ dňa 26.06.2012

Materiál č. 14

Prijaté uznesením č. 78/2012

 

 • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013   link

16. zasadnutie MZ dňa 11.12.2012

Materiál č. 14

Prijaté uznesením č. 140/2012

 

Rok 2011

 • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011   link

3. zasadnutie MZ dňa 26.04.2011

Materiál č. 12

Prijaté uznesením č. 26/2011

 

 • Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011   link

4. zasadnutie MZ dňa 14.06.2011

Materiál č. 18

Prijaté uznesením č. 56/2011

 

 • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012   link

7. zasadnutie MZ dňa 13.12.2011

Materiál č. 27

Prijaté uznesením č. 115/2011