Plán údržby zelene na jún, júl 2017

práca lokalita ks/m2
odstraňovanie suchých stromov Žižkova 8 ks
Blumentálska 2 ks
Hviezdoslavovo nám. 2 ks
Rybné nám. 1 ks
injektáž pajaseňov MŠ Kuzmányho 1 ks
Kýčerského 1 ks
Somolického 3 ks
Povraznícka  5 ks
Žižkova 10 ks
orezávanie kríkových skupín Povraznícka  70 m2
Súbežná 20 m2
Tichá 15 m2
Nad lomom 20 m2
orezávanie stromov popri dopravných značkách Západný rad  1 ks
odstraňovanie náletov zo živých plotov Grassalkovichova záhrada 200 m2
Justičná 10 m2
Tabakova 15 m2
Banskobystrická (busta Čulena) 200 m2
úprava (mulčovanie) živého plota)  Belopotockého park 300 m2