Plány kontrolnej činnosti

Rok 2019

  • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019       link

Prijaté uznesením č. 12/2019

4. zasadnutie MZ dňa 19.02.2019

Materiál č. 11

 

Rok 2018

  • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018     link

Prijaté uznesením č. 197/2017
31. zasadnutie MZ dňa 12.12.2017
Materiál č. 27

 

  • Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018    link

Prijaté uznesením č. 102/2018
36. zasadnutie MZ dňa 26.06.2018
Materiál č. 17

 

Rok 2017

  • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017   link

Prijaté uznesením č. 12/2017
23. zasadnutie MZ dňa 07.02.2017
Materiál č. 11

 

  • Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017    link

Prijaté uznesením č. 96/2017

27. zasadnutie MZ dňa 27.06.2017

Materiál č. 23