Poslanci miestneho zastupiteľstva 2010-2014

Miroslava

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ

Telefón: 0911 316 146
E-mail: unique.ba@gmail.com
Politická príslušnosť: kandid. SMER-SD
Volebný obvod: 3
Viac informácií

 

 
Ing. Pavol BAXA

Ing. Pavol BAXA

Telefón: tel: 0903 758 985
E-mail: baxa.pavol@gmail.com
Politická príslušnosť: KDH
Volebný obvod: 4
Viac informácií

 

 
Ing. Martin BORGUĽA

Ing. Martin BORGUĽA

Telefón: 0905 803 527
E-mail: martin@borgula.sk
Politická príslušnosť: SMER-SD
Volebný obvod: 8
Viac informácií

 

 
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO

Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO

Telefón: 5441 93 34, 0905 412 337
E-mail: sbucko@stonline.sk
Politická príslušnosť: bez politickej príslušnosti
Volebný obvod: 5
Viac informácií

 

 
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.

Doc. MUDr. Marek ČAMBAL PhD.

Telefón: 0905 758 448
E-mail: cambalma@gmail.com
Politická príslušnosť: kandid. za SMER-SD
Volebný obvod: 1
Viac informácií

 

 
RNDr. Marta ČERNÁ

RNDr. Marta ČERNÁ

Telefón: 0905 371 436, 5477 14 36
E-mail: tomas.cerny@siemens.com
Politická príslušnosť: NF
Volebný obvod: 6
Viac informácií

 

 
 Miloš DOMORÁK

Miloš DOMORÁK

Telefón: 0903 925 864
E-mail: domorak.milos@gmail.com
Politická príslušnosť: SaS
Volebný obvod: 7
Viac informácií

 

 
 Slavomír FREŠO

Slavomír FREŠO

Telefón: 0903 549 119
E-mail: slavomir.freso@gmail.com
Politická príslušnosť: SDKÚ-DS
Volebný obvod: 6
Viac informácií

 

 
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.

Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.

Telefón: 0905 428 444
E-mail: haverlik@fmph.uniba.sk
Politická príslušnosť: SDKÚ-DS
Volebný obvod: 2
Viac informácií

 

 
PhDr. Štefan HOLČÍK

PhDr. Štefan HOLČÍK

Telefón: 5441 53 07, 0902 163 045
E-mail: gsholcik@mail.t-com.sk
Politická príslušnosť: NF
Volebný obvod: 1
Viac informácií

 

 
Ing. Ján KRTA

Ing. Ján KRTA

Telefón: 0904 991 446
E-mail: jan.krta@staremesto.sk
Politická príslušnosť: KDH
Volebný obvod: 7
Viac informácií

 

 
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH

RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH

Telefón: 0903 860 646
E-mail: mario.lezovic@szu.sk
Politická príslušnosť: KDH
Volebný obvod: 8
Viac informácií

 

 
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

Telefón: 5443 34 97, 0903 059 223
E-mail: hlezovicova@milosrdni.sk
Politická príslušnosť: KDH
Volebný obvod: 3
Viac informácií

 

 
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.

Telefón: 0903 765 890
E-mail: barbora.oracova@gmail.com
Politická príslušnosť: SDKÚ-DS
Volebný obvod: 5
Viac informácií

 

 
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.

MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.

Telefón: 0910 901 207
E-mail: peter.osusky@staremesto.sk
Politická príslušnosť: OKS
Volebný obvod: 2
Viac informácií

 

 

 Soňa PÁRNICKÁ

Soňa PÁRNICKÁ

Telefón: 5249 83 79, 0903 846 193
E-mail: sona.parnicka@gmail.com
Politická príslušnosť: bez politickej príslušnosti
Volebný obvod: 7
Viac informácií

 

 
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ing. Kamil PROCHÁZKA

Telefón: 0903 710 888
E-mail: horaren@zutom.sk
Politická príslušnosť: Nezávislý
Volebný obvod: 4
Viac informácií