Potvrdenie o úhrade nájomného a služieb

Kontaktná osoba: Halová Anna
Telefón: 02/59 246 221
E-mail: anna.halova@staremesto.sk


Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.6 - Ľudmila Turzová
Telefon: 02/59 246 416
E-mail: ludmila.turzova@staremesto.sk

 


Vyplniť tlačivo N01 Potvrdenie o úhrade nájomného a služieb