Práce v materských školách máj/jún 2017

zoznam prác
Kuzmányho orez 2 ks (javor)
frézovanie 2 ks pňov (o 180 cm)
Myjavská čiastočný orez 2 ks stromov nad ihriskom (borovica, celtis)
odstrániť nálety gleditsie
zmladiť krovitú skupinu (lycium barbatum)
Beskydská redukcia koruny 1 ks (pagaštan)
odstránenie oporných kolov 1 ks
Javorinska odstránenie oporných kolov 1 ks
výrub 2 ks suchá breza (o do 40 cm)
odstránenie suchého konára z 1 ks brezy
Malá orez tují (konáre presahujúce k susedom)
frézovanie 8 ks pňov (o 50 cm)
Búdkova vyhrabanie lístia, rezistograf (gaštan), orez 1 ks (lipa)